Help

Service Overzicht

Wij bieden opslag voor web-pagina's met wereldwijde toegang tot deze pagina's via het Internet. We bieden ook een gelimiteerde vorm van programma executie genaamd "cgi-bin". Onze computers zijn Pentium-machines draaiend op Apache in Linux. Apache reageert op web-pagina verzoeken van browsers, terwijl Linux een Unix-variant is.

Web space

Alle klanten krijgen hun eigen paswoordbeveiligde account onder Linux. Door in te loggen verkrijgt de klant toegang tot haar "web space". Elk account heeft een structuur van de disk en subdirectories in het Linux file-system. de root-directory van deze structuur is de home directory. Dit werkt ongeveer hetzelfde als MS-Dos maar er ontbreekt een drive-letter en de backslash is verandert in een gewone slash.

In the home directory is een directory www. Elke klant heeft zijn eigen www-directory. Files die geplaatst zijn in deze subdirectory zijn toegankelijk voor alle browsers op het Internet.

Bijv: als een browser vraagt voor: http://uwdomein.com.page.html, zal Apache zoeken voor de file /home/"userid"/www/pag.html en verstuurt deze. Als U Uw domeinnaam niet geregistreerd heeft en en daarmee geen gebruik van de DNS server gemaakt kan worden, moet de URL http://IP-adres/page.html zijn.

Nu we weten waar we de files moeten plaatsen kunnen we kijken hoe we de files daar krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden

Voor de MacIntosh wordt een programma "Fetch" gebruikt. Denk eraan dat de binary mode correspendeert met 'raw' mode in Fetch.

Voor MS-DOS systemen zijn er programma's zoals procomm die zogenaamde 'Dumb teminals' kunnen emuleren bij een Linux connectie (Zie .)

Voor Linux kunt U rlogin gebruiken om in te loggen (See )

Voor Ms-Windows machines kunt U FTP gebruiken (See )Dit is de meest eenvoudige manier.

MS-DOS Dumb Terminal Access

Configureer U 'Dumb terminal' onder MS-DOS om bij Uw locale access-provider in te loggen. Gebruik nu rlogin om op Uw account in te loggen.

Volg nu de onderstaande instructies

UNIX Shell Access

Nadat U met rlogin heeft ingelogd, krijgt U Uw prompt te zien. type cd www om naar Uw www-directory te gaan. Probeer geen web-files te uploaden naar Uw HOME-directory!

Een manier om Uw pagina's te vervangen is het inloggen met rlogin -8 -l UwNaam skyport.net. Dit zorgt voor 8 bit toegang zodat zmodem kan werken (-l is een letter en niet het nummer 1). Type dan rz -a om Uw files up te loaden. Type rz -ao als U een bestaand bestand wilt overschrijven. U kunt het beste Uw pagina's off-line maken/bewerken en daarna uploaden en testen.

Het inloggen kunt U versnellen door een script te gebruiken. Automatische scripts voor procomm zijn op aanvraag te verkrijgen.

(Zorg dat Uw script dan wel velig wordt bewaard omdat Uw password hierin staat.)

MS Windows Access

Deze methode is zeer simpel. U heeft een Winsock programma nodig die U verbindt met Uw lokale provider.

Na het opzetten van een verbinding kunt U met een FTP programma inloggen en eenvoudig de nieuwe/aangepaste pagina's verzenden.

Elk FTP-programma heeft de mogelijkheid de files te verzenden d.m.v. Binary of ASCII. Gebruik voor alle tekst-files de ASCII methode en voor andere de Binary methode.

De "home" page en HTML

De naam van de file van de homepage moet index.html zijn. De server zal automatisch naar deze file zoeken als hij een vraag voor http://www.UwDomein.com/ of http://www.w4r.com/UwDomein krijgt.

Log files worden bewaard in /www/logs

FTP Space

Een 'anonymous FTP domein' wordt opgezet waar files ge-upload og gedownload kunnen worden door iedereen zonder password. Het is de anonftp directory in Uw home-directory. Deze directory is echter strikt gescheiden van Uw overige directories.

"En wat is de ftp directory?"

Iets ingewikkelder. We maken een ftp link in ieders home directory zodra de directory is gecreerd en maken hem hetzelfde als de www link. Onze FTP server controleert of deze link bestaat zodra U inlogt en verwijst automatisch door naar Uw www directory.

Telnet Account

Een telnet account is eigenlijk alleen een inlognaam. Je hebt er een nodig om op Uw site te komen. Deze krijgt U automatisch als U een W4R account neemt.

Meerdere telnet accounts kan interessant zijn als meerdere mensen werken op een domein. U kunt het zo opzetten dat verschillende accounts ook verschillende toegangsmogelijkheden hebben.

Sommige programma's die U kunt aanroepen vanaf de prompt zijn mail, een primitief email programma, pine en elm, betere email programmas, ftp, om te FTP naar andere sites, telnet, om te telnetten naar andere sites, lynx, een tekst-georienteerde WWW browser, pico, een eenvoudige tekst editor, vi, niet zo'n eenvoudige te gebruiken (maar standaard) tekst editor, en in het algemeen een zeer complete POSIX omgeving.

Type man en de programma-naam om hulp over het programma. (bijv. man mail)

Listserver

We gebruiken een aangepaste versie van Majordomo, een onbreekbare versie van deze listserver die is geschreven in Perl. Onze versie geeft gebruikers de mogelijkheid om commando's in de subject of in de body te zetten, om aan te melden zonder de volle naam te gebruiken en om in te schrijven via www-pagina's

Domein Naam

Domein namen worden snel verwerkt. Stuur een emailtje als Uw domein niet binnen 2 weken is geactiveerd.

Als U een domein-naam wilt met een buitenlandse extensie. kunnen wij U waarschijnlijk ook van dienst zijn.

Let erop dat het nog 3 dagen kan duren tussen het bericht van Internic/Nederlandse domeinregistratie dat Uw domein is geactiveerd en het punt dat hij werkelijk is geactiveerd.

Zowel http://UwDomein.com als http://www.UwDomein.com werken. Als U een domein-naam heeft gekozen die begint met een nummer, zoals 123abc.com, dan werkt http://UwDomein.com in sommige gevallen niet.

Om te kijken of een domein-naam al wordt gebruikt kunt U gebruik maken van de Whois server bij InterNic.

Let erop dat Internic U $50 per jaar rekent voor elk domein. Als U een domein voor de eerste keer aanmeld betaald U $100 voor de eerste 2 jaar. U wordt rechtstreeks benadert voor betaling.

Cgi-bin Access

"CGI" staat voor "Common Gateway Interface", en is een naam voor programma's die draaien op de webserver en welke kunnen worden aangeroepen door web-pagina's. Het 'BIN' gedeelte verwijst naar deze programma's

Een veel gebruikt vorbeeld van CGI is de afhandeling van formulieren. Als een bezoeker een formulier heeft ingevuld en vervolgens op de 'SUBMIT' button drukt wordt het betreffende CGI-programma geactiveerd. Deze verwerkt dan de meegestuurde parameters.

CGI's kunnen om een password vragen, deze controleren en vervolgens een database raadplegen. CGI-scripts kunnen worden gebruikt maar mogen nauwelijks eisen stellen aan CPU tijd enz. Alle nieuwe CGI's moeten eerst door ons gecontroleerd worden voor gebruik.

Standaard CGI's vindt U in de www/htdocs/cgi-bin subdirectory. Uw CGI's kunt U gebruiken door ze in deze directory te zetten en U roept ze aan door de link /cgi-UwDomein/

Een stel cgi scripts staan in de www/htdocs/cgi-scripts directory. Deze scripts kunt U vanuit U home directory vinden in een link naar deze directory. Kopieer ze naar Uw cgi-bin om ze te gebruiken.
Voor meer informatie over het gebruik van CGI scripts zie CGI-info!

Onze eenvoudige Page Counter

Zo als U vast wel gezien heeft Kunt U een teller in Uw pagina's inbouwen. Deze telt het aantal bezoekers. Deze teller kunt U aanroepen vanuit de standaard cgi-bin door de volgende HTML-tag in Uw pagina te zetten:

<img src="http://UwDomein.com/cgi-bin/nph-count2?width=5&link=http://UwDomein.com/yourpage.html">

Redirection Mogelijkheid

Normaal wordt bij aanroepen van http://your-Domein.com Uw index.html file gestuurd. Met redirection wordt index.cgi, als die bestaat, gestart i.p.v. index.html. Index.cgi start het programma index.cgi, welk een pagina fabriceert en verstuurt.

Deze methode geeft elke bezoeker een unieke pagina.

9+ karakter namen

Voor Email account mogen namen van minimaal 3 en maximaal 16 letters worden gebruikt. Gebruik van speciale tekens is niet toegestaan.

RealAudio

RealAdio is een real time audio transmission/player systeem. Een digitale audio stroom wordt verstuurd door de server over het Internet naar het doel en meteen afgespeeld, i.p.v. eerst op de harde schijf te worden opgeslagen.

Elke audio-clip heeft 2 files nodig: een metafile met de extensie .ram, en de digitale audio-clip zelf , met extensie .ra. De .ram file bevat een of meer lijnen met ASCII tekst met informatie over hoe de audio-file moet worden gespeeld door de browser.

Zinnen in de .ram files hebben de vorm:

pnm://UwDomein.com/rafiles/UwDomein/naam-van-clip.ra

Plaats Uw .ram en .ra files in de realaudio subdirectory in Uw web directory.

.ram files moeten in AASCI mode worden upgeload en .ram files in Binary mode.

U kunt deze files dan aanroepen door realaudio/file.ram in Uw www directory.

VocalTec Internet Phone

We hebben onze mime.typen geupdate voor gebruik van VocalTec Internet Phone.

TrueSpeech Digital Audio

We hebben onze mime.typen geupdate voor gebruik van TrueSpeech Digital Audio.

Capture mail voor een domein

Als U wilt, willen wij alle mail gratis doorsturen naar een domein naar keuze

PowerMail(tm)

Ons systeem gebruikt het PowerMail (tm) mailing systeem. Vanwege de mogelijkheid tot het creeren van bijna ongelimiteerde infobots door het simpel toevoegen van tekstbestanden in een directory. Het redirecten van mail is ook mogelijk door eenvoudig een tekstbestand aan te passen.

Infobot Voorbeeld

Een file in Uw home-directory is genaamd    help    zonder extensies en inhoud:

Wij bieden U help.
Mail aan help@UwDomein.com zal beantwoordt worden met "Wij bieden U help.".

Deze meldingen kunnen onbeperkt groot zijn!

E-mail Redirection & Aliases

Creer een file in Uw home directory genaamd .redirect
De inhoud van deze file bestaat uit:

joey  73932.452@compuserve.com
susan  susan.simpoon@mci.com
kim  goddess@alterlife.com
default  Uw-user-name@UwDomein.com

Dit zal mail voor joey@UwDomein.com doorsturen naar 73932.452@compuserve.com, etc.

Mail voor gebruikers, welke niet in de lijst voorkomen wordt naar de "default" gebruiker gestuurd.

U kunt zoveel adressen creeren als U wilt zolang de uiteindelijke adressen maar bestaande POP-emailboxen zijn. CREER GEEN LOOPS. Dit beeindigt Uw mogelijkheid tot het maken van aliases.

Eenvoudig een .redirect file creeren in Uw home directory zal PowerMail binnen een uur activeren. Bijvoorbeeld U heeft freddy.com, plaats .redirect in /home/freddy

Notities*Vergeet niet dat U de file niet meer kan zien zodra U hem .redirect heeft genoemd.

Formhandling

Formhandling kan gebeuren door meerdere CGI's. We hebben voor U al een algemene versie geinstalleerd namelijk formmail.cgi in de algemene cgi-bin directory. Dit programma is universeel en en geeft nu de standaardtekst weer. Wilt U een aangepaste versie dan kunt U deze installeren in Uw eigen cgi-bin directory. Het programma vindt U in de cgi-scripts subdirectory in Uw www directory
Het enige benodigde voor Uw formmail.cgi zijn deze 3 in Uw form.html:


Working Example

< METHOD=POST ACTION="http://UwDomein.com/cgi-bin/formmail.cgi">
< type=hidden name="recipient" value="Uzelf@UwDomein.com">
< type=hidden name="subject" value="zet Uw onderwerp hier">

Hoe werk ik met dit programma?

Email tips

Eudora is een mail programma dat werkt onder MS Windows.

Eudora maakt gebruik van de de Winsock. Mail kan offline gemaakt en gelezen worden.

Nadat Eudora is geinstaleerd, moet U het configureren voor gebruik met Uw W4r account. Om dit te doen: Start Eudora en selcteer 'special', Selecteer dan 'setting'. De meeste opties zeggen genoeg.

Eudora "Light" is freeware van Qualcom en kan worden gedownload van het net. Eudora "Pro" moet worden aangeschaft. zoek voor Eudora bij Yahoo voor details over het verkrijgen van dit produkt.

.forward (redirecting mail)

Creer een file genaamd .forward in Uw home directory. De home directory voor een gebruiker genaamd freddy zou zijn /home/freddy Zet ergens@verweg.com in deze file. Nu wordt alle mail van Uw account gestuurd naar ergens@verweg.com!

Let erop dat alle files startend met een "." hidden files zijn. Om deze te zien, type ls -al.

Als U deze file wilt FTP-en, ga naar de /home/freddy directory ervan uitgaand dat freddy Uw gebruikersnaam is. Het werkt niet om deze in Uw www directory te zetten.

Werken met de Linux Account

ln (redirecting file access)

Type ln -s fred.html index.html om alle aanvragen voor index.html door te sturen naar de file fred.html.

zip/unzip

Type zip om files te zippen en unzip om files te unzippen. Dit programma is compatible met het programma voor dos. Bijvoorbeeld:

$ zip mijnzip file1 file2 file3

Dit zet de files file1, file2, en file3 in een nieuw zip archief genaamd mijnzip.zip. Aan de andere kant, als U de mijnzip.zip file had en U wilde deze uitpakken:

$ unzip mijnzip

Alleen zip of unzip typen geeft een overzicht van alle beschikbare opties.

du (disk usage)

Het Unix commando

du -s directory
Geeft aan hoeveel ruimte wordt gebruikt door de huidige directory en alles wat er boven zit. U kunt Uw domein controleren door

du -s /www/htdocs/Domein
Als U een anonymous FTP area bezit, kunt U ook controleren door

du -s ~ftp/Uw.Domein
Bijvoorbeeld, freddy.com kan het volgende doen:

du -s /www/htdocs/snoopy
du -s ~ftp/snoopy.com
du -s $HOME
en de resultaten bij elkaar tellen om te kijken hoeveel ruimte hij gebruikt.

locate (vind files)

Type locate file_naam een de server zal onmiddellijk de file lokaliseren die file_name in zich hebben. (Er van uitgaand dat deze files al minimaal 1 dag op de server staan.)

finger configureren

(Voordat alles in de volgende sectie gaat werken moet U eerst Uw home directory 'world executable' maken. chmod o+x ~ om dit te doen. Als U niet kunt telnetten maar wel kunt ftp-en dan moet U cd /home gevolgd door chmod 0711 Uw-login gebruiken.)

Als U wilt dat informatie beschikbaar komt voor de Finger service zet het in een of meerdere van de volgende files. Deze files moeten in de home directory gplaatst worden: .plan, .project, .pgpkey, .xface. Als U niet weet welke U moet gebruiken, gebruik .plan.

Als U de normale informatie niet wenst (last login, last mail reading, etc.), creer een .nofinger file. De inhoud van deze file zal worden gebruikt.

Wat Online werk

pico (files editen)

Als U tijdens een telnet sessie een file wil bewerken, type pico filenaam. Pico is de meest eenvoudige editor om te leren.

Sommige commando's staan aan de onderkant van de pagina. Tekens als '^X' betekenen Control-X.

Natuurlijk zijn andere editors als ed en joe ook aanwezig.

lynx (WWW-browser)

Om zojuist aangepaste bestanden te bekijken kunt U gebruik maken van Lynx. Lynx is een tekst georienteerde browser (dus geen plaatjes of frames e.d.) en kan worden gestart door lynx URL om de URL te zien. (Bijvoorbeeld, lynx http://w4r.com/info.html.)

Druk 'z' om het laden van een pagina te onderbreken. Druk 'q' om het programma te verlaten.

De huidige versie van Lynx heeft nog verschillende fouten. Als U een pagina ziet met fouten probeer dan eens de oudere versie lynx2.4.2 (door lynx2.4.2 url te gebruiken).

Terug naar de Homepage

'00 Internetional Internet Services

Lid van het Holland HyperBanner Netwerk
Lid van het Holland HyperBanner Netwerk
LogicLink Banner Exchange
Ad management by LogicLink